DİLEK BİRDİNÇ KUTZLİ

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

ABJECT ART

Kısaca özetlenebilirse, Julia Kristeva’nin „powers of Horror“ dehşetin gücü kitabinda gelistirdiĝi psikolojik, felesefi ve dilsel kavramlarin bütünü. Çok kısaca sefil olanı içeren, özellikle bedenimizde, edep ve temizlik duygumuzu tehdit eden, murdar, atık, pislik ve ölü sayılan, toplum içinde konuşulması ve gösterilmesi uygun olmayan bedensel bölgelerin aslında yaşamak, canlı kalmak için gerekli oldugunu onlara sadece ihtiyaç duymadıĝımızı aynı zamanda yaşamak onlara sürekli olarak güven duyduĝumuzu ortaya koyar. İnsan bedeninde „abject“ (pis) olarak tanımlanan bu bölgeler ataerkil sosyal düzen yapısı içinde kadının  bedeni işlevleri olarak tanımlandıĝından, çok güçlü bir feminist  baĝlam içermektedir.
Cindy Sherman bu akımda anahtar rolü oynayan sanatçılardan biri sayılmaktadır.

Cindy Sherman Sex Pictures Series

Katkıda bulunan diĝer sanatçılar ise Louise Bourgeois, Helen Chadwick, Paul McCarthy, Gilbert and George, Robert Gober, Carolee Schneemann, Kiki Smith, Jake ve Dinos Chapman dır.

©dilek birdinç kutzli 2012