DİLEK BİRDİNÇ KUTZLİ

 

©dilek birdinç kutzli 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________

KOLAJIN TARİHİ ÜZERİNE NOTLAR

“Kolaj” veya  “Kağıt Kolajı” kağıt ve çeşitli objeleri yapıştırarak bir yüzey oluşturmaktır. Bu yüzey oluşturulurken amaç, en sıradan objelerle bile sanatı yaratıcı bir çalışma haline dönüştürebilmektir. Bir kolaj, kendiliğinden ve özgür bir dışa vurum alabileceği gibi kontrollü bir düşüncenin resmedilerek ifade edilmesi de olabilir. “Collage” terimi Fransızca “coller”, tutturma, yapıştırma sözcüğünden gelmektedir. Tutturma ya da yapıştırma ile bir resim oluşturma yeni bir teknik değildir. Herkes, yakın geçmişinde cam altına koyduğu resimleri ya da bir yerlere yapıştırdığı, hatıra resimlerini bilir. Bunlar gibi yapıştırma nesnelerinin daima yaygınlığı olmasına karşın, genelde halk sanatına, güzel sanatlardan – bazı istisnalar dışında – daha yakın olmuşlardır.

15. Yüzyılda İtalyan ressam Crivelli, gerçek bir altın anahtarı, Madonna ve Çocuğu resmine, gerçek bir iple tutturmuştur. 1899’da başka bir İtalyan sanatçı Mancini, metal bir klarnet anahtarını, küçük cam parçalarını, bir yıldız parçasını, yağlıboya çalışmasında sunmuştur.Carlo Crivelli


Francesco Mancini

Bu yüzyılın başında iki ressam, Georges Braque ve Pablo Picasso, yapıştırma tekniklerini, bu kritik dönemde, tasarladıkları resmin problemlerini gidermek amacıyla kullanmışlardır. Bu devrimci kullanım, bu iki sanatçının kolaj tekniğinin yaratıcıları olarak güçlü kılmıştır.

Kaynak :

Collage a Complete Guide for Artists
Judith A. Levy

(Çeviren Dilek Birdinç Kutzli)